ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแกรนูลธีโอฟิลลีนออกฤทธิ์นานด้วย เอธิลอะคริเลตเมธิล เมธาคริเลต โคโพลิเมอร์ และเอธิลเซลลูโลสชนิดกระจายตัวในน้ำ โดยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแกรนูลธีโอฟิลลีนออกฤทธิ์นานด้วย เอธิลอะคริเลตเมธิล เมธาคริเลต โคโพลิเมอร์ และเอธิลเซลลูโลสชนิดกระจายตัวในน้ำ โดยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด
นักวิจัย : ศราพร หริการภักดี
คำค้น : ETHYLCELLULOSE , POLY (ETHYLCRYLATE METHYLMETHACRYLATE)
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000964
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเตรียมธีโอฟิลลีนแกรนูลขนาดต่างๆเคลือบด้วยเอธิลเซลลูโลสเอเคลียส ดีสเพอชัน (ชัวร์ลีส) หรือ โพลีเอธิลอะคริเลต เมธิลเมธาคริเลต เอเควียส ดีสเพอชัน ซึ่งมีแคปโอซิลผสมอยู่ โดยใช้เทคนิคการพ่นเคลือบแบบฟลูอิดไดซ์ เบดเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และ คุณสมบัติการปลดปล่อยตัวยาจากแกรนูลที่ถูกเคลือบแล้วซึ่งบรรจุในแคปซูล เปรียบเทียบกับแกรนูลที่ไม่ได้เคลือบพื้นผิวของแกรนูลที่ไม่ได้เคลือบจะมีลักษณะหยาบ และมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ ส่วนพื้นผิวของแกรนูลที่เคลือบด้วยยูดาจิด เอ็นอี 30ดี จะมีลักษณะหยาบกว่าพื้นผิวของแกรนูลที่เคลือบด้วยชัวร์ ลีส การเพิ่มระดับการเคลือบจะทำให้ความหนาของฟิล์มเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นแกรนูลจึงมีขนาดใหญ่ขึ้น รวมทั้งขอบและมุมจะลดต่ำลงด้วยเมื่อมีการเคลือบ ค่าแองเกิล ออฟรีโพส และค่าปริมาณความชื้นของแกรนูลทั้งหมดจะอยู่ในช่วง 30-38 องศาและ 0.74-0.86 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์คอมเพรสซิบิลลิตี้ และค่าอัตราการไหลระหว่างแกรนูลที่ไม่ได้เคลือบและแกรนูลที่เคลือบแล้วในแต่ละขนาดของแกรนูล จะให้ผลการทดลองที่มีค่าแปรปรวน เปอร์เซ็นต์อิลองเกชั่น แอท เบรค และเปอร์เซ็นต์วอเทอร์ ซอฟชั่นของชัวร์ลีสฟิล์มจะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์ของไดบิวธิวพาทาเลตที่ใช้เป็นพลาสติกไซเซอร์มีค่าเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ค่าเท็นซายด์ สเทร็งของฟิล์มจะลดต่ำลง อัตราการปลดปล่อยตัวยาจาแกรนูลที่ถูกเคลือบแล้วซึ่งบรรจุในแคปซูลจะมีค่าลดต่ำลงเมื่อเพิ่มปริมาณของเอเควียส โพลิเมอร์ลิคดีสเพอร์ชั่น ชนิดของเอเควียสโพลิเมอร์ลิค ดีสเพอชั่นจะมีผลต่อการปลดปล่อยตัวยา แกรนูลที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งบรรจุในแคปซูลจะให้การปลดปล่อยตัวยาที่ช้ากว่าแกรนูลที่มีขนาดเล็กกว่า ในปริมาณการปลดปล่อยตัวยาที่ใกล้เคียงกันจะใช้ปริมาณของยูดาจิด เอ็นอี 30ดี ที่ใช้ในการเคลือบสูงกว่าปริมาณของชัวร์ลีส รูปแบบการปลดปล่อยตัวยาจากแกรนูลที่บรรจุในแคปซูลจะเป็นแบบเฟิร์สออเดอร์และแกรนูลที่เคลือบแล้วบางตำรับจะให้การปลดปล่อยตัวยาที่เข้ามาตรฐานของยูเอสพี

บรรณานุกรม :
ศราพร หริการภักดี . (2539). การพัฒนาแกรนูลธีโอฟิลลีนออกฤทธิ์นานด้วย เอธิลอะคริเลตเมธิล เมธาคริเลต โคโพลิเมอร์ และเอธิลเซลลูโลสชนิดกระจายตัวในน้ำ โดยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศราพร หริการภักดี . 2539. "การพัฒนาแกรนูลธีโอฟิลลีนออกฤทธิ์นานด้วย เอธิลอะคริเลตเมธิล เมธาคริเลต โคโพลิเมอร์ และเอธิลเซลลูโลสชนิดกระจายตัวในน้ำ โดยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศราพร หริการภักดี . "การพัฒนาแกรนูลธีโอฟิลลีนออกฤทธิ์นานด้วย เอธิลอะคริเลตเมธิล เมธาคริเลต โคโพลิเมอร์ และเอธิลเซลลูโลสชนิดกระจายตัวในน้ำ โดยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ศราพร หริการภักดี . การพัฒนาแกรนูลธีโอฟิลลีนออกฤทธิ์นานด้วย เอธิลอะคริเลตเมธิล เมธาคริเลต โคโพลิเมอร์ และเอธิลเซลลูโลสชนิดกระจายตัวในน้ำ โดยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.