ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก
นักวิจัย : ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
คำค้น : COTTON , FINISHING , CITRIC ACID , CROSS-LINKING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000136
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การตกแต่งผ้าฝ้ายให้มีสมบัติกันยับนั้นสามารถทำได้โดยการใช้กรดซิทริกทำหน้าที่เป็นสารตกแต่งสำเร็จแบบปราศจากฟอร์แมลดีไฮด์ ร่วมกับการเลือกใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมโดยวิธี อัดน้ำยา-ทำให้แห้ง-อบผนึก ซึ่งในจำนวนของตัวเร่งปฏิกิริยา ประเภทเกลือโลหะอัลคาไลของกรดอนินทรีย์ที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยนั้น โซเดียมไฮโพฟอสไฟต์ได้ให้สมบัติของผ้าภายหลังการตกแต่งที่น่าพอใจและยังพบว่าโมโนโซเดียมฟอสเฟตเป็นสารเร่งปฏิกิริยาอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้กับโซเดียมไฮโพฟอสไฟต์ซึ่งมีราคาแพงกว่า โดยสามารถลดปริมาณการใช้ไฮโพฟอสไฟต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ้าที่ผ่านการตกแต่งโดยใช้กรดซิทริกที่ความเข้มข้นร้อยละ 7 ด้วยอัตราส่วนโมลระหว่างกรดซิทริกและไฮโพฟอสไฟต์เท่ากับ 1:2 และอบผนึกที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 90 วินาที จะให้ผลขององศาการคืนตัวต่อรอยยับดีขึ้นถึงร้อยละ 46 โดยความขาวของผืนผ้ายังไม่ลดลงแต่อย่างใดและผ้ายังคงมีความแข็งแรงอยู่ร้อยละ 69.4 ซึ่งสูงกว่าผลที่ได้จากการตกแต่งด้วยสารชนิดเดิมที่มีฟอร์แมลดีไฮด์เป็นองค์ประกอบ อย่างไรก็ตามการใช้อุณหภูมิและเวลาในการอบผนึกเพิ่มขึ้นนั้นจะมีผลทำให้ความแข็งแรงของผืนผ้าลดลงตามไปด้วย ส่วนการเกิดหมู่เอสเทอร์ในผืนผ้าที่ผ่านการตกแต่งนั้นสามารถวิเคราะห์ได้โดยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

บรรณานุกรม :
ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ . (2539). การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ . 2539. "การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ . "การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ . การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.