ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คาริโอไทป์ของหอยกาบน้ำจือวงศ์ Amblemidae ที่พบในลุ่มน้ำยมและน่าน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คาริโอไทป์ของหอยกาบน้ำจือวงศ์ Amblemidae ที่พบในลุ่มน้ำยมและน่าน
นักวิจัย : ชัดนารี มีสุขโข
คำค้น : KARYOTYPE , AMBLEMID , WATERSHEDES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000095
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ทำการวิเคราะห์ไมโตติกโครโมโซมของหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae จำนวน 4 สปีชีส์ 5 สปีชีส์ยอ่ย โดยเตรียมโครโมโซมจากเนื้อเยื่อเหงือก ด้วยเทคนิค air-dryingผลจากการศึกษาพบว่า จำนวนดีพลอยด์โครโมโซมของหอยทั้ง4 สปีชีส์ 5 สปีชีส์ย่อย มีค่าเท่ากัน คือ 38เมื่อนำมาจัด คาริโอไทป์ได้ผลดังต่อไปนี้ หอยกาบน้ำจืดPilsbryoconcha exilis exilis ประกอบด้วยโคมโมโซมชนิดmetacentric 3 คู่ ชนิด submetacentric 15 คู่ และชนิดsubtelocentric 1 คู่ หอยกาบน้ำจืด Pseudodonvondembuschianus ellipticus ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดmetacentric 5 คู่ และชนิด submetacentric 14 คู่หอยกาบน้ำจืด Ps. vondemsubschianus chaperi ประกอบด้วยโครโมโซมชนิด metacentric 3 คู่ ชนิด submetacentric 14คู่ ชนิด subtelocentric 1 คู่ และชนิด telocentric 1 คู่หอยกาบน้ำจืด Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi ประกอบด้วยโครโมโซมชนิด metacentric 3 คู่ ชนิด submetacentric14 คู่ ชนิด subtelocentric 1 คู่ และชนิด telocentric1 คู่ หอยกาบน้ำจืด H.(Limnoscapha) myersiana ประกอบด้วยโครโมโซมชนิด metacentric 5 คู่ และชนิด submetacentric14 คู่ หอยกาบน้ำจืด Chamberlainia hainesiana ประกอบด้วยโครโมโซมชนิด metacentric 5 คู่ และชนิด Submetacentric14 คู่ หอยกาบน้ำจืด Uniandra contradens rusticaประกอบด้วย โครโมโซมชนิด metacentric 3 คู่ ชนิดsubmetacentric 13 คู่ subtelocentric 2 คู่ และชนิดtelocentric 1 คู่ หอยกาบน้ำจืด U.contradens tumidulaประกอบด้วยโครโมโซม ชนิด metacentric 5 คู่ ชนิดsubmetacentric 10 คู่ ชนิด subtelocentric 3 คู่ และชนิดtelocentric 1 คู่ และหอยกาบน้ำจืด Physunio superbusประกอบด้วยโครโมโซมชนิด metacentric 7 คู่ ชนิดsubmetacentric 10 คู่ ชนิด subtelocentric 1 คู่ และชนิดtelocentric 1 คู่ การศึกษาในครั้งนี้ทำให้ได้ข้อมูลสำคัญซึ่งจะนำไปใช้ประกอบกับการใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาชีวเคมี และลักษณะอื่น ๆ ในการจัดจำแนกหมวดหมู่ในหอยวงศ์ดังกล่าว

บรรณานุกรม :
ชัดนารี มีสุขโข . (2539). คาริโอไทป์ของหอยกาบน้ำจือวงศ์ Amblemidae ที่พบในลุ่มน้ำยมและน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัดนารี มีสุขโข . 2539. "คาริโอไทป์ของหอยกาบน้ำจือวงศ์ Amblemidae ที่พบในลุ่มน้ำยมและน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัดนารี มีสุขโข . "คาริโอไทป์ของหอยกาบน้ำจือวงศ์ Amblemidae ที่พบในลุ่มน้ำยมและน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ชัดนารี มีสุขโข . คาริโอไทป์ของหอยกาบน้ำจือวงศ์ Amblemidae ที่พบในลุ่มน้ำยมและน่าน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.