ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารเคมีจากฟองน้ำของไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารเคมีจากฟองน้ำของไทย
นักวิจัย : ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล
คำค้น : MYCALE , THAI SPONGE , BIOACTIVITY , CHEMICAL Constituents
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000816
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการแยกสกัดสารจากสิ่งสกัดในชั้นไดคลอโรมีเธนของฟองน้ำไทย, Mycale sp. สามารถแยกสารใหม่ในกลุ่มสเดียรอยด์ติโตนได้ 2 ชนิด ได้แก่ (24 R)-methylcholest-4-en-3-one-6-ol หรือ campest-4-en-3-one-6-ol และ (24 S)-ethylcholest-4-en-3-one-6-olหรือ poriferast-4-en-3-one-6B-ol และจากสารการแยกสกัดสารจากสิ่งสกัดในชั้นน้ำของฟองน้ำชนิดนี้สามารถแยกสารในกลุ่มนิวคลีโอไซด์ได้ 4 ชนิด ได้แก่ Thymine, uracil, thymidine, 2'-deoxyuridine ซึ่งสารทั้ง 4 ชนิดนี้ไม่เคยมีรายงานว่าพบในฟองน้ำสกุล Mycale มาก่อนการพิสูจน์สูตรโครงสร้างของสารทั้ง 6 ชนิดนี้ทำได้โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก สเปคตรัมของ uv, ir, ms, l-D nmr และ 2-D nmr ร่วมกับการเปรียบ เทียบข้อมูลกับสารอื่นที่มีโครงสร้างทางเคมีที่สัมพันธ์กันชนิดที่ทราบสูตร โครงสร้างแล้ว

บรรณานุกรม :
ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล . (2537). สารเคมีจากฟองน้ำของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล . 2537. "สารเคมีจากฟองน้ำของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล . "สารเคมีจากฟองน้ำของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล . สารเคมีจากฟองน้ำของไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.