ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานฟอกหนังขนาดย่อม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานฟอกหนังขนาดย่อม
นักวิจัย : ศรีไร ทองรัก
คำค้น : PLANNING , FORECAST , QUALITY CONTROL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000803
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทวิจัยนี้ได้ทำการศึกษากระบวนการผลิต การทำงานและการควบคุมงานภายในโรงงานและได้ทำการรวบรวมข้อมูลยอดสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในอดีตหาเหตุผลที่ลูกค้าไม่ยอมรับสินค้าและส่งสินค้ากลับมาแก้ไข นอกจากนี้ยังได้หาวิธีการแก้ไข เพื่อปรับปรุงเทคนิควิธีการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น และได้ทำการวางแผนการผลิตเพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนดส่งสินค้าให้ลูกค้า ตลอดจนช่วยให้การติดตาม และการควบคุมงานเป็นไปอย่างสะดวกและมีระบบโดยได้นำเอาคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์สำเร็จรูป(โปรแกรมคำสั่ง) เข้ามาช่วยในการวางแผนการผลิต ส่วนในการควบคุมคุณภาพจะมีเครื่องมือช่วยได้แก่ Check Sheet, Pareto Diagram และการสุ่มตัวอย่างซึ่งในที่นี้จะใช้แผนการสุ่มตัวอย่างของกรมทหารสหรัฐอเมริกา MIL-STD-105D.

บรรณานุกรม :
ศรีไร ทองรัก . (2536). การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานฟอกหนังขนาดย่อม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศรีไร ทองรัก . 2536. "การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานฟอกหนังขนาดย่อม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศรีไร ทองรัก . "การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานฟอกหนังขนาดย่อม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
ศรีไร ทองรัก . การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานฟอกหนังขนาดย่อม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.