ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบทันเวลาพอดีในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์รถกระบะ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบทันเวลาพอดีในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์รถกระบะ
นักวิจัย : ประเสริฐ ธัญจรูญ
คำค้น : JUST-IN-TIME , ASSEMBLY LINE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000802
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทดลองนำเอาระบบการจ่ายวัสดุแบบทันเวลาพอดีไปประยุกต์ใช้กับสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กลาสสำหรับรถยนต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากวัสดุเสียหายหรือสูญเสียในสายการประกอบ โดยมีขอบเขตของการวิจัยอยู่ในส่วนการประกอบหลังคาไฟเบอร์กับรถยนต์ดัดแปลง การดำเนินการวิจัยเริ่มจากผู้วิจัยได้ออกแบบสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กลาสสำหรับรถยนต์ซึ่งเป็นสายการประกอบใหม่โดยศึกษาขั้นตอนการประกอบ, เวลาที่ใช้, การปรังปรุงการทำงานและการจัดสมดุลย์ของสายการประกอบ (Line Balancing) จากนั้นจึงออกแบบระบบการจ่ายวัสดุแบบทันเวลาพอดีโดยใช้บัตรเรียกชิ้นส่วน ทำการเก็บข้อมูลวัสดุที่ใช้ในสายการประกอบใหม่นี้ นำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้วัสดุของสายการประกอบเดิม ผลการวิจัย พบว่า การจัดสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์กลาสสำหรับรถยนต์ต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาในช่วงระยะแรกของการทดลอง และเมื่อมีการใช้ระบบการจ่ายวัสดุแบบทันเวลาพอดี หรือ การใช้บัตรเรียกชิ้นส่วนมีผลให้การควบคุมการใช้วัสดุดีขึ้น หัวหน้างานสามารถควบคุมการเสียหายของวัสดุได้อย่างชัดเจน ข้อมูลวัสดุเสียหายหรือไม่ได้คุณภาพถูกส่งให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างรวดเร็ว ความเสียหายของวัสดุสรุปได้ว่าความเสียหายของวัสดุประเภทกระจกลดลง 4.83% ความเสียหายของวัสดุประเภทยางลดลง4.69% ความเสียหายของวัสดุประเภทโลหะลดลง 2.8% วัสดุประเภทตกแต่งไม่สามารถสรุปได้เพราะวัสดุประเภทนี้เมื่อเสียหายจะมีการซ่อมแซมเพื่อใช้ใหม่ได้ สาเหตุหลักของการเสียหายเนื่องมาจากวัสดุที่เบิกในสายการประกอบเดิมจะเบิกในปริมาณที่มากจึงมีการเสียหายหรือสูญหายได้ง่าย

บรรณานุกรม :
ประเสริฐ ธัญจรูญ . (2536). ระบบทันเวลาพอดีในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์รถกระบะ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประเสริฐ ธัญจรูญ . 2536. "ระบบทันเวลาพอดีในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์รถกระบะ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประเสริฐ ธัญจรูญ . "ระบบทันเวลาพอดีในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์รถกระบะ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
ประเสริฐ ธัญจรูญ . ระบบทันเวลาพอดีในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์รถกระบะ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.