ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากระพงขาว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากระพงขาว
นักวิจัย : กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
คำค้น : PANTOTHENIC ACID , LATES CALCARIFER , SEA BASS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000823
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

นำลูกปลากะพงขาวขนาดเฉลี่ย 2.7 กรัม และ 17 กรัม มาเลี้ยงด้วยอาหารกึ่งบริสุทธิ์ที่ผสมแคลเซียมแพนโตทีเนตต่างระดับ ได้แก่ 0, 15,30, 60 และ 90 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหารแห้งในตู้กระจกที่ใช้นำทะเลจากธรรมชาติ โดยให้น้ำไหลผ่านตลอดเป็นเวลา 8 และ 12 สัปดาห์ตามลำดับชั่งน้ำหนักและนับจำนวนปลาทุก 2 สัปดาห์พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาทางมิญชวิทยา ผลการศึกษาพบว่าปลาที่ได้รับอาหารที่ขาดกรดแพนโตเทนิค มีอาการเบื่ออาหาร เติบโตช้า มีประสิทธิภาพของการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อปลาต่ำ มีเลือดออกตามลำตัวและครีบต่าง ๆ มีการเพิ่มเซลของเยื่อบุผิวเหงือก มีอัตราการตายสูง เมื่อสิ้นสุดการทดลองทำการผ่าตัดปลาเพื่อศึกษาลักษณะของตับ พบว่าตับมีการสะสมไขมันมากขึ้น เซลมีขอบเขตไม่แน่นอนและมีปริมาณไกลโคเจนต่ำ จากการศึกษาทางด้านโลหิตวิทยาพบว่ามีค่าฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริตต่ำ ส่วนปลาที่ได้รับอาหารที่มีกรดแพนโตเทนิคตั้งแต่ 15 มิลลกรัม/กิโลกรัม อาหารแห้งจะไม่ปรากฏอาการเหล่านี้ และยังพบว่า ปริมาณกรดแพนโตเทนิคที่เหมาะสมในอาหารลูกปลากะพงขาวอยู่ในระบบ 90 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหารแห้ง

บรรณานุกรม :
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ . (2535). ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากระพงขาว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ . 2535. "ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากระพงขาว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ . "ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากระพงขาว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ . ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากระพงขาว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.