ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและปรับปรุงการผลิตแม่พิมพ์ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนตัวของรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและปรับปรุงการผลิตแม่พิมพ์ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนตัวของรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก
นักวิจัย : อุพร อิ่มนิรันดร์
คำค้น : DIE , LIGHT TRUCK
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000474
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในการผลิตแม่พิมพ์ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนตัวถังของรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ผลของการศึกษาจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า ปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตได้แก่ ปัญหาทางด้านการจัดโครงสร้างองค์กรของแผนกแม่พิมพ์ ด้านการวางแผนการผลิต และด้านการดำเนินการผลิตจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ทางผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของแผนกแม่พิมพ์เพื่อแบ่งแยกงานอย่างชัดเจน การออกแบบระบบการวางแผนการผลิตแม่พิมพ์โดยทำการจำแนกขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ กำหนดรหัสแม่พิมพ์ วางแผนการผลิตหลัก วางแผนความต้องการกำลังการผลิต และวางแผนการดำเนินงานการปรับปรุงการดำเนินการผลิตแม่พิมพ์ด้านการกำหนดให้ทำการตรวจสอบแพทเทิร์น ด้านการเลือกใช้ความเร็วตัด และอัตราป้อนตัดของเครื่องจักรด้านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องจักร และด้านการจัดทำขนาดมาตรฐานของชิ้นส่วนงานแม่พิมพ์ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อได้ปรับปรุงระบบการผลิตแม่พิมพ์ ทำให้ระบบการผลิตดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ เครื่องจักรมีอัตราการใช้งานที่สูงขึ้นและสามารถผลิตแม่พิมพ์ได้เวลาอันรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นโดยบ่งชี้ได้จากการที่เครื่องจักรมีอัตราการใช้งานก่อนการปรับปรุง 51.77% เพิ่มขึ้นเป็น 61.56% หลังการปรับปรุง

บรรณานุกรม :
อุพร อิ่มนิรันดร์ . (2535). การศึกษาและปรับปรุงการผลิตแม่พิมพ์ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนตัวของรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุพร อิ่มนิรันดร์ . 2535. "การศึกษาและปรับปรุงการผลิตแม่พิมพ์ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนตัวของรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุพร อิ่มนิรันดร์ . "การศึกษาและปรับปรุงการผลิตแม่พิมพ์ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนตัวของรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
อุพร อิ่มนิรันดร์ . การศึกษาและปรับปรุงการผลิตแม่พิมพ์ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนตัวของรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.