ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตั้งตำรับยาน้ำใสและเจลของอินโดมทาซิน ที่ใช้ภายนอกให้มีความคงตัว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตั้งตำรับยาน้ำใสและเจลของอินโดมทาซิน ที่ใช้ภายนอกให้มีความคงตัว
นักวิจัย : ศรัณยา ธาราแสวง
คำค้น : STABILITY , INDOMETHACIN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082534000176
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สูตรตำรับอินโดเมทาซินในรูปแบบยาน้ำใสที่ใช้ภายนอกที่ได้ตั้งตำรับขึ้น ประกอบด้วยแอลกอฮอล์ โพรไพลีน ไกลคอลฒ สารลดแรงตึงผิว และน้ำสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ได้แก่ โพลีซอเบท 80, พลูโรนิค เอฟ 127 และ พูโรนิค เอฟ 68 เวลาที่ยาเหลืออยู่ 90% ของแต่ละตำรับ ได้คำนวณจากสมการของอารีเนียส และตำรับที่คงตัวดีที่สุด คือตำรับที่มีพลูโรนิค เอฟ127 ตำรับนี้มีเวลาที่ยาเหลืออยู่ 90% เป็น 5.43 ปี ที่ 33 ซํ แต่เมื่อคำนวณจากข้อมูลที่อุณหภูมิห้อง ตำรับนี้ไม่มีการสลายตัวทางเคมีเลย เมื่อดูจากค่าทางสถิติ เอลเมทาซินเป็นอินโดเมทาซินในรูปแบบยาน้ำใสที่ใช้ภายนอก ที่มีขายในเมืองไทยเพียงชนิดเดียว เอลเมทาซินมีความคงตัวดีมาก คือไม่มีการสลายตัวทางเคมีเลยเมื่อดูจากค่าทางสถิติ อินโดเมทาซินในรูปแบบเจลที่เตรียมขึ้นมามีหลายตำรับ ตำรับซึ่งมีความคงตัวทางกายภาพดีที่สุด คือ ตำรับที่ประกอบด้วย แอลกอฮอล์, โพรไพลีน ไกลคอล, คาร์โบพอล 940, พลูโรนิค เอฟ 127, โพลีชอเบท 80,โซเดียม ไฮดรอกไซค์ และน้ำ ตำรับนี้มีเวลาที่ยาเหลือ 90% เป็น 161 วันจากข้อมูลที่อุณหภูมิห้อง

บรรณานุกรม :
ศรัณยา ธาราแสวง . (2534). การตั้งตำรับยาน้ำใสและเจลของอินโดมทาซิน ที่ใช้ภายนอกให้มีความคงตัว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศรัณยา ธาราแสวง . 2534. "การตั้งตำรับยาน้ำใสและเจลของอินโดมทาซิน ที่ใช้ภายนอกให้มีความคงตัว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศรัณยา ธาราแสวง . "การตั้งตำรับยาน้ำใสและเจลของอินโดมทาซิน ที่ใช้ภายนอกให้มีความคงตัว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
ศรัณยา ธาราแสวง . การตั้งตำรับยาน้ำใสและเจลของอินโดมทาซิน ที่ใช้ภายนอกให้มีความคงตัว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.