ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์
นักวิจัย : ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล
คำค้น : เครื่องฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์ , เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ , แผงเซลล์แสงอาทิตย์ , อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน , SOLAR INCUBATOR , SOLAR WATER HEATING SYSTEM , SOLAR CELL , RADIATOR
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1306
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเครื่องฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและ สร้างเครื่องฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งหาแนวทางในการ ควบคุมสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของเครื่องฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีหลักการ ทำงานคือใช้น้ำร้อนจากเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไหลหมุนเวียนผ่านอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อน (Radiator) แล้วใช้พัดลมดึงความร้อนผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยน ความร้อนเข้าสู่เครื่องฟักไข่ การให้ความชื้นในเครื่องฟักไข่จะใช้วิธีการระเหยตามธรรมชาติ การดำเนินการวิจัยได้ออกแบบสร้างเครื่องฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบขนาดบรรจุ 720 ฟอง ขนาด 0.80 เมตร x 1.00 เมตร x 1.60 เมตร ตัวเครื่องสร้างโดยใช้ไม้อัดหนา 0.01 เมตร Radiator ขนาด 0.40 เมตร x 0.50 เมตร ติดตั้งไว้ด้านล่างของเครื่องฟักไข่และติดตั้ง พัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ไว้ด้านบน Radiator จะมีถาดน้ำให้ความชื้น ขนาด 0.40 เมตร x 0.30 เมตร วางอยู่ด้านบน ควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิ อัตโนมัติ ส่วนการกลับไข่จะมีอุปกรณ์ตั้งเวลาทำให้กลับไข่ได้ตามเวลาที่กำหนด อุปกรณ์ใช้ ไฟกระแสตรงขนาด 12 โวลต์ ซึ่งได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 53 วัตต์ จำนวน 6 แผง สำหรับความร้อนที่ใช้ในการฟักไข่ได้จากเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีถังเก็บ น้ำร้อนขนาด 130 ลิตร และตัวรับรังสีเป็นแบบแผ่นราบมีกระจกปิด 1 ชั้น มีพื้นที่ขนาด 0.90 เมตร x 2.00 เมตร จำนวน 2 แผง แผงรับรังสีทำด้วยอลูมิเนียมหล่อเป็นชิ้นเดียวกันกับท่อ น้ำร้อน ซึ่งภายในทำเป็นครีบเพื่อเพิ่มพื้นที่การถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำจำนวน 6 ท่อ ทำ การอโนไดซ์สีดำที่ผิวของแผงรับรังสี ผลการทดสอบการทำงานของเครื่องฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบขนาดบรรจุ 720 ฟอง พบว่า Radiator ให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน 33.3% ประสิทธิภาพของ เครื่องทำน้ำร้อนก่อนที่จะนำน้ำร้อนไปใช้งานเท่ากับ 35.5% ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำร้อน ขณะที่นำน้ำร้อนไปใช้ในการฟักไข่เฉลี่ย 23.9% ที่อุณหภูมิของน้ำร้อนใช้งาน 50-70(+,ฐ)C ผลการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่า ที่ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ประมาณ 100 W/m(2) ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ประมาณ 4% ที่อุณหภูมิแผงเฉลี่ย 31(+,ฐ)C และความเข้ม รังสีแสงอาทิตย์มีค่ามากกว่า 400 W/m(2) ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์จะคงที่ประมาณ 6% ที่อุณหภูมิแผงเฉลี่ย 45(+,ฐ)C ผลการทดสอบเครื่องฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์พบว่า อุณหภูมิภายในเครื่องฟักไข่อยู่ใน ช่วง 37-39(+,ฐ)C และความชื้นภายในเครื่องฟักอยู่ในช่วง 60-80% และเปอร์เซ็นต์การฟัก เท่ากับ 70%

บรรณานุกรม :
ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล . (2544). การพัฒนาเครื่องฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล . 2544. "การพัฒนาเครื่องฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล . "การพัฒนาเครื่องฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล . การพัฒนาเครื่องฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.