ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการทำงานของที่โลเมอร์เรสในเนื้อเยื่อก่อนเกิดมะเร็งแบบสความัส

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการทำงานของที่โลเมอร์เรสในเนื้อเยื่อก่อนเกิดมะเร็งแบบสความัส
นักวิจัย : อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
คำค้น : Human Papillomavirus , Multistep Process Carcinogenesis , Squamous Cell Cancer , Telomerase , การเกิดมะเร็งแบบหลายขั้นตอน , มะเร็งเซลล์สความัส , เอ็นไซม์ทีโลเมอร์เรส , ไวรัสฮิวแมน แพปปิโลมา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4080003 , http://research.trf.or.th/node/253
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อที่จะศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง การทำงานของเอ็นไซม์ทีโลเมอร์เรส และ/หรือ ไวรัส ฮิวแมนแปบปิดโลมา (HPV) ในเนื้อเยื่อบุผิว แบบสความัสที่ปกติ ไม่รุนแรง ก่อนเกิดมะเร็งและมะเร็ง โดยเฉพาะจากช่องปากและปากมดลูก เอ็น ไซม์ทีโลเทอร์เรสถูกพบว่าแสดงออกใน 80-90 % ของมะเร็ง ในขณะที่ประมาณ 50% ในเนื้อเยื่อ ก่อนเกิดมะเร็ง ขณะที่เนื้อเยื้อปากมดลูกพบการติดเชื้อ HPV ได้บ่อย การติดเชื้อของไวรัสนี้พบได้ น้อยในเนื้อเยื่อของช่องปากของการศึกษานี้ อย่างไรก็ดีความถี่ของการพบการทำงานของเอ็นไซม์ที โลเมอร์เรสไม่แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่ม HPV บวกและลบ ที่น่าสนใจคือการแสดงออกของที โลเมอร์เรสพบได้ ถึง 46% ในเนื่อเยื่อไม่รุนแรงของปากมดลูกโดยไม่ขึ้นกับการติดเชื้อ HPV และ นอกจากนี้ยังพบในไลเคนพลานัสในช่องปากถึง 70% โดยสรุปเอ็นไซม์ทีโลเมอร์เรสน่าจะมีความ สำคัญในเนื้อเยื่อพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อบุผิวแบบสวามัสทั้งปากมดลูกและช่องปาก โดยแบบแรก พบในเนื้อเยื่อพยาธิสภาพที่ไม่รุนแรง ในขณะที่แบบที่ 2 พบมีความสัมพันธ์กับการเกิดและพัฒนา ของมะเร็ง โดยพบทำงานในระยะท้าย ๆ ของการเกิดมะเร็งแบบหลายขั้นตอน การศึกษาทีโลเมอร์เรสเพื่อเติมอีก 2 เรื่องคือในครรภฺ์ไข่ปลาอุกและน้ำในช่องท้อง การ ศึกษานี้เพื่อจะพิสูจน์ว่าการทำงานขอบเอ็นไซม์นี้สามารถตรวจพบและนำไปใช้ทางการวินิจฉัยทาง คลีนิคได้หรือไม่ การศึกษาในครรภ์ไข่ปลาอุกพบการแสดงออกของทีโลเมอร์เรสให้ผลบวก 57% แต่ ไม่พบความสัมพันธ์กับลักษณะทางคลินิคที่ฃัดเจน อย่างไรก็ดีการศึกษาน้ำในช่องท้องอาจนำไปใช้ ทางคลินิคได้ พบว่าการตรวจการทำงานของทีโลเมอร์เรสให้ผลไวกว่าการตรวจเซลล์ตามปกติ การ ทำงานของทีโลเมอร์เรสพบ 76% ในน้ำในช่องท้องที่เกิดจากมะเร็งในขณะที่การตรวจพยาธิวิทยา ของเซลล์พบเพียง 40% The purpose of this project was to elucidate the correlation between telomerase activity and/or human papillomavirus (HPV) in normal, benign, premalignant and malignant squamous epithelial lesions, especially derived from the oral cavity and the cervix. Telomerase was found expressed at a 80-90% frequency among invasive cancers, compared with a mere 50% prevalence in premalignant lesions. Whereas cervical lesions were frequently infected with HPV, in oral lesions the virus was rarely identified in the present study. Nevertheless, the frequency of telomerase activity did not exhibit any difference between HPV positive and negative groups. Interestingly, telomerase expression was detectable in 46% of benign cervical lesions regardless of the presence of HPV and moreover, 70% of oral lichen planus were also positive. In conclusion, telomerase may play two different roles in squamous epithelial lesions, both cervical and oral. The first one would be expressed in benign lesions, whereas the second one would be associated with cancer development and hence activated during the late stage of multistep carcinogenesis. Additional two telomerase studies were performed in hydatidiform mole and ascites. This is to prove whether the activity was detectable and applicable for clinical diagnosis. Study in moles showed positive telomerase expression in 57% of cases but no obvious clinical correlation identified. Nevertheless, study in ascites indicated future clinical application. Higher sensitivity of TRAP assay over reutine cytology was noticed. Telomerase activity was found in 76% of malignant associated ascites while cytology was positive only 40%.

บรรณานุกรม :
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร . (2543). การศึกษาการทำงานของที่โลเมอร์เรสในเนื้อเยื่อก่อนเกิดมะเร็งแบบสความัส.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร . 2543. "การศึกษาการทำงานของที่โลเมอร์เรสในเนื้อเยื่อก่อนเกิดมะเร็งแบบสความัส".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร . "การศึกษาการทำงานของที่โลเมอร์เรสในเนื้อเยื่อก่อนเกิดมะเร็งแบบสความัส."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร . การศึกษาการทำงานของที่โลเมอร์เรสในเนื้อเยื่อก่อนเกิดมะเร็งแบบสความัส. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.