ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์
นักวิจัย : อำนาจ วรชาติ , ต่อศักดิ์ สุทธิชาติ , ประยูร บุญประเสริฐ , วิทวัส รุ่งเรืองผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 23, 85 (ม.ค.-มี.ค. 2543) 17-30 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/772
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อำนาจ วรชาติ , ต่อศักดิ์ สุทธิชาติ , ประยูร บุญประเสริฐ , วิทวัส รุ่งเรืองผล . (2543). การพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อำนาจ วรชาติ , ต่อศักดิ์ สุทธิชาติ , ประยูร บุญประเสริฐ , วิทวัส รุ่งเรืองผล . 2543. "การพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อำนาจ วรชาติ , ต่อศักดิ์ สุทธิชาติ , ประยูร บุญประเสริฐ , วิทวัส รุ่งเรืองผล . "การพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543. Print.
อำนาจ วรชาติ , ต่อศักดิ์ สุทธิชาติ , ประยูร บุญประเสริฐ , วิทวัส รุ่งเรืองผล . การพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2543.