ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในงานที่มีความซับซ้อนระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกหัด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในงานที่มีความซับซ้อนระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกหัด
นักวิจัย : นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 23, 85 (ม.ค.-มี.ค. 2543) 75-80 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/766
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา . (2543). การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในงานที่มีความซับซ้อนระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกหัด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา . 2543. "การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในงานที่มีความซับซ้อนระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกหัด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา . "การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในงานที่มีความซับซ้อนระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกหัด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543. Print.
นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา . การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในงานที่มีความซับซ้อนระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกหัด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2543.