ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยผลกระทบของความสอดคล้องกับของงานเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจของการสอบบัญชีของนักศึกษา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยผลกระทบของความสอดคล้องกับของงานเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจของการสอบบัญชีของนักศึกษา
นักวิจัย : นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 22, 81 (ม.ค.-มี.ค. 2542) 54-78 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/755
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา . (2542). วิจัยผลกระทบของความสอดคล้องกับของงานเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจของการสอบบัญชีของนักศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา . 2542. "วิจัยผลกระทบของความสอดคล้องกับของงานเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจของการสอบบัญชีของนักศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา . "วิจัยผลกระทบของความสอดคล้องกับของงานเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจของการสอบบัญชีของนักศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2542. Print.
นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา . วิจัยผลกระทบของความสอดคล้องกับของงานเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจของการสอบบัญชีของนักศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2542.