ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มออมทรัพย์ในเขตภาคเหนือ ตอนบน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มออมทรัพย์ในเขตภาคเหนือ ตอนบน
นักวิจัย : อารีย์ เชื้อเมืองพาน , กฤษดา ภักดี , ชนิตา พันธุ์มณี , ชุมพล รินคำ , มนตรี สิงหะวาระ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/102917
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อารีย์ เชื้อเมืองพาน , กฤษดา ภักดี , ชนิตา พันธุ์มณี , ชุมพล รินคำ , มนตรี สิงหะวาระ . (2554). ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มออมทรัพย์ในเขตภาคเหนือ ตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อารีย์ เชื้อเมืองพาน , กฤษดา ภักดี , ชนิตา พันธุ์มณี , ชุมพล รินคำ , มนตรี สิงหะวาระ . 2554. "ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มออมทรัพย์ในเขตภาคเหนือ ตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อารีย์ เชื้อเมืองพาน , กฤษดา ภักดี , ชนิตา พันธุ์มณี , ชุมพล รินคำ , มนตรี สิงหะวาระ . "ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มออมทรัพย์ในเขตภาคเหนือ ตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
อารีย์ เชื้อเมืองพาน , กฤษดา ภักดี , ชนิตา พันธุ์มณี , ชุมพล รินคำ , มนตรี สิงหะวาระ . ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มออมทรัพย์ในเขตภาคเหนือ ตอนบน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.