ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรรยาบรรณของการโฆษณากับกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จรรยาบรรณของการโฆษณากับกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย : วิทวัส รุ่งเรืองผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 20, 76 (ต.ค.-ธ.ค. 2540) 19-33 , 0125-233x , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/696
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิทวัส รุ่งเรืองผล . (2540). จรรยาบรรณของการโฆษณากับกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิทวัส รุ่งเรืองผล . 2540. "จรรยาบรรณของการโฆษณากับกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิทวัส รุ่งเรืองผล . "จรรยาบรรณของการโฆษณากับกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2540. Print.
วิทวัส รุ่งเรืองผล . จรรยาบรรณของการโฆษณากับกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2540.