ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของพืชอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงทับ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของพืชอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงทับ
นักวิจัย : อโนทัย วิงสระน้อย , ปราโมทย์ เหลาลาภะ , สงกรานต์ ชิระบุตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/102036
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อโนทัย วิงสระน้อย , ปราโมทย์ เหลาลาภะ , สงกรานต์ ชิระบุตร . (2551). อิทธิพลของพืชอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงทับ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อโนทัย วิงสระน้อย , ปราโมทย์ เหลาลาภะ , สงกรานต์ ชิระบุตร . 2551. "อิทธิพลของพืชอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงทับ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อโนทัย วิงสระน้อย , ปราโมทย์ เหลาลาภะ , สงกรานต์ ชิระบุตร . "อิทธิพลของพืชอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงทับ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
อโนทัย วิงสระน้อย , ปราโมทย์ เหลาลาภะ , สงกรานต์ ชิระบุตร . อิทธิพลของพืชอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงทับ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.