ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางธรณีเทคนิคในระยะยาวเพื่อการปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางธรณีเทคนิคในระยะยาวเพื่อการปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ
นักวิจัย : อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/101699
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์ . (2554). โครงการติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางธรณีเทคนิคในระยะยาวเพื่อการปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์ . 2554. "โครงการติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางธรณีเทคนิคในระยะยาวเพื่อการปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์ . "โครงการติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางธรณีเทคนิคในระยะยาวเพื่อการปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์ . โครงการติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางธรณีเทคนิคในระยะยาวเพื่อการปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2554.