ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงสร้าง ตลาดข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงสร้าง ตลาดข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน
นักวิจัย : อารีย์ เชื้อเมืองพาน , ชนิตา พันธุ์มณี , ชุมพล รินคำ , มนตรี สิงหะวาระ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/100821
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อารีย์ เชื้อเมืองพาน , ชนิตา พันธุ์มณี , ชุมพล รินคำ , มนตรี สิงหะวาระ . (2553). ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงสร้าง ตลาดข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อารีย์ เชื้อเมืองพาน , ชนิตา พันธุ์มณี , ชุมพล รินคำ , มนตรี สิงหะวาระ . 2553. "ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงสร้าง ตลาดข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อารีย์ เชื้อเมืองพาน , ชนิตา พันธุ์มณี , ชุมพล รินคำ , มนตรี สิงหะวาระ . "ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงสร้าง ตลาดข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
อารีย์ เชื้อเมืองพาน , ชนิตา พันธุ์มณี , ชุมพล รินคำ , มนตรี สิงหะวาระ . ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงสร้าง ตลาดข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.