ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการจัดทำคู่มือการออกแบบและการก่อสร้างวัสดุชั้นทางโดยใช้หินเชลผุ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการจัดทำคู่มือการออกแบบและการก่อสร้างวัสดุชั้นทางโดยใช้หินเชลผุ
นักวิจัย : นวพล พรหมจารีย์ , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , บรรพต อ่องสุขสันต์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/100624
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นวพล พรหมจารีย์ , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , บรรพต อ่องสุขสันต์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . (2553). โครงการการจัดทำคู่มือการออกแบบและการก่อสร้างวัสดุชั้นทางโดยใช้หินเชลผุ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
นวพล พรหมจารีย์ , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , บรรพต อ่องสุขสันต์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . 2553. "โครงการการจัดทำคู่มือการออกแบบและการก่อสร้างวัสดุชั้นทางโดยใช้หินเชลผุ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
นวพล พรหมจารีย์ , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , บรรพต อ่องสุขสันต์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . "โครงการการจัดทำคู่มือการออกแบบและการก่อสร้างวัสดุชั้นทางโดยใช้หินเชลผุ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
นวพล พรหมจารีย์ , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , บรรพต อ่องสุขสันต์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . โครงการการจัดทำคู่มือการออกแบบและการก่อสร้างวัสดุชั้นทางโดยใช้หินเชลผุ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2553.