ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและการออกแบบไซโคลนเพื่อลดปริมาณอนุภาคในแก๊ส ที่ได้จากการเผาไหม้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและการออกแบบไซโคลนเพื่อลดปริมาณอนุภาคในแก๊ส ที่ได้จากการเผาไหม้
นักวิจัย : เบญจวรรณ โชคพิพัฒนผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมศรี จงรุ่งเรือง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746356917 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34333
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
เบญจวรรณ โชคพิพัฒนผล . (2539). การศึกษาและการออกแบบไซโคลนเพื่อลดปริมาณอนุภาคในแก๊ส ที่ได้จากการเผาไหม้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจวรรณ โชคพิพัฒนผล . 2539. "การศึกษาและการออกแบบไซโคลนเพื่อลดปริมาณอนุภาคในแก๊ส ที่ได้จากการเผาไหม้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจวรรณ โชคพิพัฒนผล . "การศึกษาและการออกแบบไซโคลนเพื่อลดปริมาณอนุภาคในแก๊ส ที่ได้จากการเผาไหม้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
เบญจวรรณ โชคพิพัฒนผล . การศึกษาและการออกแบบไซโคลนเพื่อลดปริมาณอนุภาคในแก๊ส ที่ได้จากการเผาไหม้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.