ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745648906 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34382
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

บรรณานุกรม :
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ . (2528). การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ . 2528. "การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ . "การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ . การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.