ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรมในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมือง จ.นราธิวาส

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรมในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมือง จ.นราธิวาส
นักวิจัย : เพ็ญประภา เบญจวรรณ , อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , ดาริน โต๊ะกานิ , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/100111
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพ็ญประภา เบญจวรรณ , อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , ดาริน โต๊ะกานิ , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ . (2552). ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรมในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมือง จ.นราธิวาส.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เพ็ญประภา เบญจวรรณ , อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , ดาริน โต๊ะกานิ , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ . 2552. "ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรมในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมือง จ.นราธิวาส".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เพ็ญประภา เบญจวรรณ , อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , ดาริน โต๊ะกานิ , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ . "ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรมในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมือง จ.นราธิวาส."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
เพ็ญประภา เบญจวรรณ , อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , ดาริน โต๊ะกานิ , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ . ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรมในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมือง จ.นราธิวาส. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.