ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์เจาะ สำหรับการผลิตกระสุนปีนเล็ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์เจาะ สำหรับการผลิตกระสุนปีนเล็ก
นักวิจัย : นิวัฒน์ ประดับวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , วัลลภ เมืองแก้ว , จรูญ มหิทธาฟองกุล
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746349236 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33908
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
นิวัฒน์ ประดับวงศ์ . (2539). การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์เจาะ สำหรับการผลิตกระสุนปีนเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิวัฒน์ ประดับวงศ์ . 2539. "การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์เจาะ สำหรับการผลิตกระสุนปีนเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิวัฒน์ ประดับวงศ์ . "การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์เจาะ สำหรับการผลิตกระสุนปีนเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
นิวัฒน์ ประดับวงศ์ . การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์เจาะ สำหรับการผลิตกระสุนปีนเล็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.