ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการผลิตรายการสารคดี ทางโทรทัศน์ชุดทุ่งแสงตะวัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการผลิตรายการสารคดี ทางโทรทัศน์ชุดทุ่งแสงตะวัน
นักวิจัย : ชาลิสา มากแผ่นทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุมพล รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746321706 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33874
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
ชาลิสา มากแผ่นทอง . (2538). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการผลิตรายการสารคดี ทางโทรทัศน์ชุดทุ่งแสงตะวัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาลิสา มากแผ่นทอง . 2538. "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการผลิตรายการสารคดี ทางโทรทัศน์ชุดทุ่งแสงตะวัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาลิสา มากแผ่นทอง . "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการผลิตรายการสารคดี ทางโทรทัศน์ชุดทุ่งแสงตะวัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
ชาลิสา มากแผ่นทอง . การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการผลิตรายการสารคดี ทางโทรทัศน์ชุดทุ่งแสงตะวัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.