ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแบบจำลองความสะท้อนแสงของผ้าไหมด้วยฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแบบจำลองความสะท้อนแสงของผ้าไหมด้วยฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทาง
นักวิจัย : วรพจน์ นิลพัทธ์
คำค้น : ผ้าไหม , ความสะท้อน -- การจำลองระบบ , คอมพิวเตอร์กราฟิก , การให้แสงและเงา (คอมพิวเตอร์กราฟิก) , Silk , Reflectance -- Simulation methods , Computer graphics , Rendering (Computer graphics)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชวาล คูร์พิพัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33855
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

ในการสร้างภาพสามมิติของผ้าไหมที่มีความโดดเด่นที่ลักษณะความมันวาว จำเป็นต้องใช้แบบจำลองฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทาง (บีอาร์ดีเอฟ) โดยเฉพาะในการสร้างแสงเงาให้กับภาพผ้าไหม งานวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษาการสะท้อนแสงของผ้าไหมลายขัดธรรมดาเพื่อสร้างแบบจำลองประมาณค่าความสะท้อนแสงของผ้าไหม โดยใช้ข้อมูลค่าบีอาร์ดีเอฟที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องโกนิโอสเปคทรอโฟโตมิเตอร์ พบว่าการสะท้อนแสงของผ้าไหมเป็นการสะท้อนแสงแบบผสมที่มีลักษณะการสะท้อนแสงแบบพิเศษร่วมอยู่ด้วยคือ การสะท้อนแสงกล้าแบบออฟสเปคคูลาร์ และการสะท้อนแสงแบบย้อนกลับ จากนั้นจึงเปรียบเทียบค่าบีอาร์ดีเอฟที่ได้จากการวัดกับค่าบีอาร์ดีเอฟที่ได้จากการคำนวณด้วยแบบจำลองที่มีอยู่ โดยเลือกใช้แบบจำลองของฟอง แบบจำลองของวาร์ด แบบจำลองของวาร์ด-ดูเออร์ แบบจำลองของบลินน์-ฟอง แบบจำลองของคุก-ทอร์เรนซ์ และแบบจำลองของออเรน-นายาร์ โดยการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม พบว่าแบบจำลองของวาร์ดให้ค่าความผิดพลาดน้อยที่สุด (Emin) จึงใช้แบบจำลองของวาร์ดเป็นต้นแบบและทำการปรับปรุงสมการแบบจำลองของวาร์ดในส่วนของการสะท้อนแสงฟุ้งโดยการเพิ่มพารามิเตอร์ซึ่งควบคุมการกระจายตัวของแสงฟุ้ง ทำให้แบบจำลองที่นำเสนอมีค่าความผิดพลาดน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแบบจำลองที่มีอยู่ทั้งหมด และการสะท้อนแสงของผ้าไหมได้ถูกจำลองขึ้นโดยใช้แบบจำลองที่นำเสนอ

บรรณานุกรม :
วรพจน์ นิลพัทธ์ . (2555). การสร้างแบบจำลองความสะท้อนแสงของผ้าไหมด้วยฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรพจน์ นิลพัทธ์ . 2555. "การสร้างแบบจำลองความสะท้อนแสงของผ้าไหมด้วยฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรพจน์ นิลพัทธ์ . "การสร้างแบบจำลองความสะท้อนแสงของผ้าไหมด้วยฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
วรพจน์ นิลพัทธ์ . การสร้างแบบจำลองความสะท้อนแสงของผ้าไหมด้วยฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.