ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะขามป้อม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะขามป้อม
นักวิจัย : เกศินี จันทรโสภณ , ปริญญา มูลสิน , ปรีชา มูลสิน , อมรรัตน์ วงษ์กลม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/99406
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกศินี จันทรโสภณ , ปริญญา มูลสิน , ปรีชา มูลสิน , อมรรัตน์ วงษ์กลม . (2552). การวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะขามป้อม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เกศินี จันทรโสภณ , ปริญญา มูลสิน , ปรีชา มูลสิน , อมรรัตน์ วงษ์กลม . 2552. "การวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะขามป้อม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เกศินี จันทรโสภณ , ปริญญา มูลสิน , ปรีชา มูลสิน , อมรรัตน์ วงษ์กลม . "การวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะขามป้อม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
เกศินี จันทรโสภณ , ปริญญา มูลสิน , ปรีชา มูลสิน , อมรรัตน์ วงษ์กลม . การวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะขามป้อม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.