ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติเพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมกับการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติเพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมกับการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติด
นักวิจัย : พรรณี ศรียุทธศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา กีระนันทน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745686549 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33075
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

บรรณานุกรม :
พรรณี ศรียุทธศักดิ์ . (2531). การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติเพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมกับการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณี ศรียุทธศักดิ์ . 2531. "การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติเพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมกับการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณี ศรียุทธศักดิ์ . "การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติเพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมกับการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
พรรณี ศรียุทธศักดิ์ . การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติเพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมกับการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.