ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทวนสอบความเข้ากันได้ส่วนต่อประสานของส่วนประกอบสำหรับการบูรณาการผลิตภัณฑ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทวนสอบความเข้ากันได้ส่วนต่อประสานของส่วนประกอบสำหรับการบูรณาการผลิตภัณฑ์
นักวิจัย : วันทนา อารีประยูรกิจ
คำค้น : ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ , คอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส , ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (ระบบคอมพิวเตอร์) , ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิก (ระบบคอมพิวเตอร์) , Component software , Computer interfaces , User interfaces (Computer systems) , Graphical user interfaces (Computer systems)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์ , ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32507
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงส่วนประกอบเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การออกแบบระบบส่วนย่อยที่ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการทำงานร่วมกันและการนำกลับมาใช้ใหม่ สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาต่อเนื่องถึงกระบวนการบูรณาการผลิตภัณฑ์ กรณีที่แย่ที่สุด สาเหตุดังกล่าวอาจจะส่งผลให้โครงการเกิดความล้มเหลวขึ้นได้ ในส่วนของบททบทวนวรรณกรรมได้มีผู้เสนอแนะถึงกิจกรรมในการทวนสอบคำอธิบายส่วนต่อประสานและการจัดการเปลี่ยนแปลงส่วนต่อประสานว่าเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของกระบวนการบูรณาการผลิตภัณฑ์ งานวิจัยนี้จึงนำเสนอแนวทางอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบส่วนต่อประสานของส่วนประกอบสำหรับความสมบูรณ์ครบถ้วนและสภาพความเข้ากันได้ นอกจากนี้ระบบการจัดการคำอธิบายส่วนต่อประสาน หรือไอดีเอ็มเอส ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในกิจกรรมการตรวจสอบส่วนต่อประสานได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยมีภาพแผนส่วนประกอบยูเอ็มแอลเป็นข้อมูลนำเข้า การทวนสอบความเข้ากันได้ของส่วนต่อประสานบรรลุผลได้โดยใช้วิธีการท่องกราฟส่วนประกอบพึ่งพาที่เรียกว่า กราฟความเข้ากันได้ของส่วนประกอบ หรือซีซีจี ซีซีจี คือ กราฟแสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ ซึ่งแต่ละส่วนประกอบถูกแทนด้วยบัพ และแต่ละความสัมพันธ์ของส่วนประกอบที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันถูกแทนด้วยเส้นเชื่อมภายในกราฟ กรณีศึกษาจำนวน 3 กรณีถูกนำมาใช้สำหรับการทดสอบและการประเมินผลเชิงจิตวิสัยในแง่ของความถูกต้องและการนำมาใช้งานของระบบไอดีเอ็มเอส

บรรณานุกรม :
วันทนา อารีประยูรกิจ . (2553). การทวนสอบความเข้ากันได้ส่วนต่อประสานของส่วนประกอบสำหรับการบูรณาการผลิตภัณฑ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันทนา อารีประยูรกิจ . 2553. "การทวนสอบความเข้ากันได้ส่วนต่อประสานของส่วนประกอบสำหรับการบูรณาการผลิตภัณฑ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันทนา อารีประยูรกิจ . "การทวนสอบความเข้ากันได้ส่วนต่อประสานของส่วนประกอบสำหรับการบูรณาการผลิตภัณฑ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
วันทนา อารีประยูรกิจ . การทวนสอบความเข้ากันได้ส่วนต่อประสานของส่วนประกอบสำหรับการบูรณาการผลิตภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.