ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความวิตกกังวลกับความสามารถ ของนักกีฬายิงปืนในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความวิตกกังวลกับความสามารถ ของนักกีฬายิงปืนในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
นักวิจัย : พีรยุทธ เรืองวราหะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบัติ กาญจนกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745775975 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32052
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

บรรณานุกรม :
พีรยุทธ เรืองวราหะ . (2533). ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความวิตกกังวลกับความสามารถ ของนักกีฬายิงปืนในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีรยุทธ เรืองวราหะ . 2533. "ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความวิตกกังวลกับความสามารถ ของนักกีฬายิงปืนในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีรยุทธ เรืองวราหะ . "ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความวิตกกังวลกับความสามารถ ของนักกีฬายิงปืนในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
พีรยุทธ เรืองวราหะ . ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความวิตกกังวลกับความสามารถ ของนักกีฬายิงปืนในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.