ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย
นักวิจัย : นภาพร ชโยวรรณ , มาลินี วงษ์สิทธิ์ , จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย
คำค้น : ผู้สูงอายุ--สุขภาพและอนามัย--ไทย , บริการสังคม , ความต้องการ (จิตวิทยา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745698113 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/372
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นภาพร ชโยวรรณ , มาลินี วงษ์สิทธิ์ , จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย . (2532). สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภาพร ชโยวรรณ , มาลินี วงษ์สิทธิ์ , จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย . 2532. "สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภาพร ชโยวรรณ , มาลินี วงษ์สิทธิ์ , จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย . "สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
นภาพร ชโยวรรณ , มาลินี วงษ์สิทธิ์ , จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย . สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.