ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องการทำหมันชาย ของผู้รับบริการทำหมันชายที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องการทำหมันชาย ของผู้รับบริการทำหมันชายที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
นักวิจัย : อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , จุมพล รอดคำดี
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745686441 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31885
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

บรรณานุกรม :
อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล . (2531). การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องการทำหมันชาย ของผู้รับบริการทำหมันชายที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล . 2531. "การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องการทำหมันชาย ของผู้รับบริการทำหมันชายที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล . "การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องการทำหมันชาย ของผู้รับบริการทำหมันชายที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล . การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องการทำหมันชาย ของผู้รับบริการทำหมันชายที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.