ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แหล่งจ่ายกำลังแบบสวิตชิงความหนาแน่นกำลังสูงขนาด 200 วัตต์ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แหล่งจ่ายกำลังแบบสวิตชิงความหนาแน่นกำลังสูงขนาด 200 วัตต์ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : บุญชัย อุดมแสวงโชค
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โคทม อารียา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745814903 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31215
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

บรรณานุกรม :
บุญชัย อุดมแสวงโชค . (2535). แหล่งจ่ายกำลังแบบสวิตชิงความหนาแน่นกำลังสูงขนาด 200 วัตต์ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญชัย อุดมแสวงโชค . 2535. "แหล่งจ่ายกำลังแบบสวิตชิงความหนาแน่นกำลังสูงขนาด 200 วัตต์ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญชัย อุดมแสวงโชค . "แหล่งจ่ายกำลังแบบสวิตชิงความหนาแน่นกำลังสูงขนาด 200 วัตต์ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
บุญชัย อุดมแสวงโชค . แหล่งจ่ายกำลังแบบสวิตชิงความหนาแน่นกำลังสูงขนาด 200 วัตต์ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.