ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการรับ/ต้านวัฒนธรรมตะวันตกในชุมชน : โครงการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการรับ/ต้านวัฒนธรรมตะวันตกในชุมชน : โครงการวิจัย
นักวิจัย : รัตนา จารุเบญจ , สิริภา สงเคราะห์ , ยิ่งศักดิ์ มาลีวัตร , รัศมี เอกศิริ
คำค้น : วัฒนธรรม , การแพร่กระจายวัฒนธรรม -- ไทย , การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ไทย , เยาวชน -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31478
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัตนา จารุเบญจ , สิริภา สงเคราะห์ , ยิ่งศักดิ์ มาลีวัตร , รัศมี เอกศิริ . (2550). ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการรับ/ต้านวัฒนธรรมตะวันตกในชุมชน : โครงการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนา จารุเบญจ , สิริภา สงเคราะห์ , ยิ่งศักดิ์ มาลีวัตร , รัศมี เอกศิริ . 2550. "ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการรับ/ต้านวัฒนธรรมตะวันตกในชุมชน : โครงการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนา จารุเบญจ , สิริภา สงเคราะห์ , ยิ่งศักดิ์ มาลีวัตร , รัศมี เอกศิริ . "ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการรับ/ต้านวัฒนธรรมตะวันตกในชุมชน : โครงการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
รัตนา จารุเบญจ , สิริภา สงเคราะห์ , ยิ่งศักดิ์ มาลีวัตร , รัศมี เอกศิริ . ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการรับ/ต้านวัฒนธรรมตะวันตกในชุมชน : โครงการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.