ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
นักวิจัย : ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 19, 70 (ม.ค.-มี.ค. 2539) 104-109 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/560
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย . (2539). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย . 2539. "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย . "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2539. Print.
ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย . ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2539.