ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดรธานี: ศักยภาพและโอกาสในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาค อิสานตอนเหนือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุดรธานี: ศักยภาพและโอกาสในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาค อิสานตอนเหนือ
นักวิจัย : ไกรสิทธิ์ ชะลุยรัตน์
คำค้น : การขนส่ง -- ไทย -- อุดรธานี , การบริหารงานโลจิสติกส์ -- ไทย -- อุดรธานี , อุดรธานี -- ภาวะสังคม , อุดรธานี -- ภาวะเศรษฐกิจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พุทธกาล รัชธร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30674
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงศักยภาพและโอกาสของจังหวัดอุดรธานีที่จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภาคอีสานตอนเหนือ การศึกษาหาข้อมูลเพื่อหาศักยภาพและโอกาสของจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบศักยาภาพด้านที่เกี่ยวข้องเช่นหาปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านทางรถบรรทุก, รถไฟและทางเครื่องบิน ปริมาณผู้โดยสารที่เข้าออกจังหวัดอุดรธานีและขอนแก่นโดยรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศและทางเครื่องบิน ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่นโดยดูจากกลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ขนส่ง รวมทั้งศึกษาเส้นทางการเชื่อมต่อของจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางการขนส่งไปฮานอยและดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยใช้เส้นทางผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด(Potential)ด้วยการเปรียบเทียบ ภูมิรัฐศาสตร์ที่ตั้งของจังหวัดอุดรธานี ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด(GPP) สินค้านำเข้าและส่งออกจากจังหวัด และเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าและคนของจังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดอุดรธานีมีการพัฒนาการโครงสร้างพื้นฐานที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จาก ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด(GPP) และรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการที่มีสนามบินเป็นอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ท ที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศบินมาลงที่สนามบิน เที่ยวบินภายในประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของจังหวัด ปริมาณการส่งสินค้าและคนผ่านทางอากาสก็มีตามการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบิน พร้อมกันนี้จากโอกาสที่การขนส่งระหว่างประเทศจะขยายตัวตามเส้นทางหมายเลข 8 และถ้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 เสร็จ การขนส่งตามเส้นทางที่เชื่อต่อกับประเทศเพื่อนบ้านตามเส้นทางหมายเลข 8 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศลาวก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานีก็ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลที่สนับสนุนพัฒนาจังหวัดอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภค อุปโภค และเพื่อผลิตสินค้าเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน

บรรณานุกรม :
ไกรสิทธิ์ ชะลุยรัตน์ . (2551). อุดรธานี: ศักยภาพและโอกาสในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาค อิสานตอนเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไกรสิทธิ์ ชะลุยรัตน์ . 2551. "อุดรธานี: ศักยภาพและโอกาสในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาค อิสานตอนเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไกรสิทธิ์ ชะลุยรัตน์ . "อุดรธานี: ศักยภาพและโอกาสในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาค อิสานตอนเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ไกรสิทธิ์ ชะลุยรัตน์ . อุดรธานี: ศักยภาพและโอกาสในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาค อิสานตอนเหนือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.