ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาครูประจำการของกรมการฝึกหัดครู

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาครูประจำการของกรมการฝึกหัดครู
นักวิจัย : พัชนี เดชประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปทีป เมธาคุณวุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745780618 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30141
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

บรรณานุกรม :
พัชนี เดชประเสริฐ . (2533). แนวทางการพัฒนาครูประจำการของกรมการฝึกหัดครู.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชนี เดชประเสริฐ . 2533. "แนวทางการพัฒนาครูประจำการของกรมการฝึกหัดครู".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชนี เดชประเสริฐ . "แนวทางการพัฒนาครูประจำการของกรมการฝึกหัดครู."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
พัชนี เดชประเสริฐ . แนวทางการพัฒนาครูประจำการของกรมการฝึกหัดครู. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.