ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย กรณีศึกษา : บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหุ่นโขนไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย กรณีศึกษา : บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหุ่นโขนไทย
นักวิจัย : ศิริมา ศิริสรรหิรัญ , วรรณี สินศุภรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/85072
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริมา ศิริสรรหิรัญ , วรรณี สินศุภรัตน์ . (2551). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย กรณีศึกษา : บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหุ่นโขนไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริมา ศิริสรรหิรัญ , วรรณี สินศุภรัตน์ . 2551. "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย กรณีศึกษา : บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหุ่นโขนไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริมา ศิริสรรหิรัญ , วรรณี สินศุภรัตน์ . "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย กรณีศึกษา : บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหุ่นโขนไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ศิริมา ศิริสรรหิรัญ , วรรณี สินศุภรัตน์ . การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย กรณีศึกษา : บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหุ่นโขนไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.