ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย
นักวิจัย : ปรีชา ล่ามช้าง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , สุภาพ เดชะรินทร์
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29857 , 9745622907
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

บรรณานุกรม :
ปรีชา ล่ามช้าง . (2526). การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา ล่ามช้าง . 2526. "การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา ล่ามช้าง . "การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
ปรีชา ล่ามช้าง . การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.