ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการยอมรับการพัฒนาที่ดิน ของเกษตรกรในจังหวัดน่าน ลำพูน กำแพงเพชร และขอนแก่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการยอมรับการพัฒนาที่ดิน ของเกษตรกรในจังหวัดน่าน ลำพูน กำแพงเพชร และขอนแก่น
นักวิจัย : อมรทิพย์ ควรพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , จุมพล รอดคำดี
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745789046 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29697
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

บรรณานุกรม :
อมรทิพย์ ควรพันธ์ . (2534). พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการยอมรับการพัฒนาที่ดิน ของเกษตรกรในจังหวัดน่าน ลำพูน กำแพงเพชร และขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรทิพย์ ควรพันธ์ . 2534. "พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการยอมรับการพัฒนาที่ดิน ของเกษตรกรในจังหวัดน่าน ลำพูน กำแพงเพชร และขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรทิพย์ ควรพันธ์ . "พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการยอมรับการพัฒนาที่ดิน ของเกษตรกรในจังหวัดน่าน ลำพูน กำแพงเพชร และขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
อมรทิพย์ ควรพันธ์ . พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการยอมรับการพัฒนาที่ดิน ของเกษตรกรในจังหวัดน่าน ลำพูน กำแพงเพชร และขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.