ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์รายการสนทนาปัญหาบ้านเมือง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์รายการสนทนาปัญหาบ้านเมือง
นักวิจัย : ยุถิกา อารีกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745794937 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29524
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

บรรณานุกรม :
ยุถิกา อารีกุล . (2534). การวิเคราะห์รายการสนทนาปัญหาบ้านเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุถิกา อารีกุล . 2534. "การวิเคราะห์รายการสนทนาปัญหาบ้านเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุถิกา อารีกุล . "การวิเคราะห์รายการสนทนาปัญหาบ้านเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
ยุถิกา อารีกุล . การวิเคราะห์รายการสนทนาปัญหาบ้านเมือง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.