ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของวัดมหาธาตุฯ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของวัดมหาธาตุฯ
นักวิจัย : เสถียร วิพรมหา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , งามพิศ สัตย์สงวน
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746363972 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28903
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
เสถียร วิพรมหา . (2539). การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของวัดมหาธาตุฯ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสถียร วิพรมหา . 2539. "การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของวัดมหาธาตุฯ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสถียร วิพรมหา . "การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของวัดมหาธาตุฯ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
เสถียร วิพรมหา . การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของวัดมหาธาตุฯ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.