ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

-

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : -
นักวิจัย : ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - , พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - , อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - , สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - , จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - , อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - , ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - , โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - , กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - , ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - , ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - , ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - , พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - , ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - , มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - , พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - , พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - , สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - , ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - , สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - , วิไลพร เตชะสาธิต - , ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - , อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - , ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - , วัชรินทร์ ปะนันโต - , เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - , อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - , นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - , พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - , อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - , ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - , วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - , ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - , ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - , กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - , กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - , เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - , ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - , วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - , สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - , ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - , วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - , ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - , ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - , นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - , - - , สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - , พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - , อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - , สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - , จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - , อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - , ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - , โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - , กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - , ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - , ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - , ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - , พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - , ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - , มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - , พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - , พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - , สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - , ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - , สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - , วิไลพร เตชะสาธิต - , ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - , อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - , ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - , วัชรินทร์ ปะนันโต - , เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - , อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - , นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - , พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - , อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - , ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - , วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - , ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - , ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - , กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - , กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - , เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - , ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - , วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - , สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - , ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - , วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - , ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - , ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - , นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - , - - , สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - . (). -.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - , พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - , อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - , สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - , จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - , อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - , ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - , โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - , กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - , ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - , ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - , ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - , พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - , ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - , มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - , พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - , พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - , สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - , ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - , สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - , วิไลพร เตชะสาธิต - , ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - , อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - , ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - , วัชรินทร์ ปะนันโต - , เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - , อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - , นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - , พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - , อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - , ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - , วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - , ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - , ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - , กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - , กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - , เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - , ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - , วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - , สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - , ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - , วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - , ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - , ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - , นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - , - - , สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - . . "-".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - , พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - , อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - , สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - , จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - , อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - , ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - , โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - , กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - , ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - , ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - , ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - , พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - , ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - , มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - , พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - , พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - , สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - , ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - , สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - , วิไลพร เตชะสาธิต - , ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - , อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - , ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - , วัชรินทร์ ปะนันโต - , เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - , อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - , นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - , พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - , อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - , ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - , วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - , ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - , ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - , กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - , กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - , เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - , ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - , วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - , สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - , ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - , วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - , ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - , ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - , นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - , - - , สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - . "-."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, . Print.
ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - , พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - , อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - , สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - , จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - , อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - , ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - , โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - , กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - , ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - , ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - , ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - , พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - , ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - , มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - , พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - , พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - , สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - , ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - , สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - , วิไลพร เตชะสาธิต - , ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - , อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - , ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - , วัชรินทร์ ปะนันโต - , เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - , อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - , นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - , พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - , อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - , ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - , วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - , ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - , ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - , กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - , กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - , เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - , ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - , วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - , สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - , ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - , วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - , ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - , ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - , นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - , - - , สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - . -. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; .