ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สหสัมพันธ์ระหว่างไอโซไซม์กับความสามารถในการเกิดดอก ของสายพันธุ์ลูกผสมของเห็ดหอม (Lentinula edodes)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สหสัมพันธ์ระหว่างไอโซไซม์กับความสามารถในการเกิดดอก ของสายพันธุ์ลูกผสมของเห็ดหอม (Lentinula edodes)
นักวิจัย : วันดี ยินดียั่งยืน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , สุทธพรรณ ตรีรัตน์ , สัณห์ พณิชยกุล
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28725 , 9745790591
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

บรรณานุกรม :
วันดี ยินดียั่งยืน . (2535). สหสัมพันธ์ระหว่างไอโซไซม์กับความสามารถในการเกิดดอก ของสายพันธุ์ลูกผสมของเห็ดหอม (Lentinula edodes).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันดี ยินดียั่งยืน . 2535. "สหสัมพันธ์ระหว่างไอโซไซม์กับความสามารถในการเกิดดอก ของสายพันธุ์ลูกผสมของเห็ดหอม (Lentinula edodes)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันดี ยินดียั่งยืน . "สหสัมพันธ์ระหว่างไอโซไซม์กับความสามารถในการเกิดดอก ของสายพันธุ์ลูกผสมของเห็ดหอม (Lentinula edodes)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
วันดี ยินดียั่งยืน . สหสัมพันธ์ระหว่างไอโซไซม์กับความสามารถในการเกิดดอก ของสายพันธุ์ลูกผสมของเห็ดหอม (Lentinula edodes). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.