ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรู้จำเครื่องหมายด้วยแสงสำหรับการตรวจกระดาษคำตอบ แบบปรนัยอัตโนมัติ

หน่วยงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรู้จำเครื่องหมายด้วยแสงสำหรับการตรวจกระดาษคำตอบ แบบปรนัยอัตโนมัติ
นักวิจัย : ปริญญา สงวนสัตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริญญา สงวนสัตย์ . (2555). การรู้จำเครื่องหมายด้วยแสงสำหรับการตรวจกระดาษคำตอบ แบบปรนัยอัตโนมัติ.
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
ปริญญา สงวนสัตย์ . 2555. "การรู้จำเครื่องหมายด้วยแสงสำหรับการตรวจกระดาษคำตอบ แบบปรนัยอัตโนมัติ".
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
ปริญญา สงวนสัตย์ . "การรู้จำเครื่องหมายด้วยแสงสำหรับการตรวจกระดาษคำตอบ แบบปรนัยอัตโนมัติ."
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2555. Print.
ปริญญา สงวนสัตย์ . การรู้จำเครื่องหมายด้วยแสงสำหรับการตรวจกระดาษคำตอบ แบบปรนัยอัตโนมัติ. นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์; 2555.