ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดเส้นทางพาหนะ

หน่วยงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดเส้นทางพาหนะ
นักวิจัย : ไพรฑูรย์ ศิริโอฬาร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพรฑูรย์ ศิริโอฬาร . (2555). การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดเส้นทางพาหนะ.
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
ไพรฑูรย์ ศิริโอฬาร . 2555. "การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดเส้นทางพาหนะ".
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
ไพรฑูรย์ ศิริโอฬาร . "การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดเส้นทางพาหนะ."
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2555. Print.
ไพรฑูรย์ ศิริโอฬาร . การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดเส้นทางพาหนะ. นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์; 2555.