ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องดอกเบี้ยเบื้องต้นวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติในชีวิตประจำวันของนักศึกษาสถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์

หน่วยงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องดอกเบี้ยเบื้องต้นวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติในชีวิตประจำวันของนักศึกษาสถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์
นักวิจัย : กิตติพงษ์ ศรีแขไตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติพงษ์ ศรีแขไตร . (2555). การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องดอกเบี้ยเบื้องต้นวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติในชีวิตประจำวันของนักศึกษาสถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์.
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
กิตติพงษ์ ศรีแขไตร . 2555. "การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องดอกเบี้ยเบื้องต้นวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติในชีวิตประจำวันของนักศึกษาสถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์".
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
กิตติพงษ์ ศรีแขไตร . "การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องดอกเบี้ยเบื้องต้นวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติในชีวิตประจำวันของนักศึกษาสถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์."
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2555. Print.
กิตติพงษ์ ศรีแขไตร . การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องดอกเบี้ยเบื้องต้นวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติในชีวิตประจำวันของนักศึกษาสถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์. นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์; 2555.