ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ

หน่วยงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
นักวิจัย : ธันยวัต สมใจทวีพร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธันยวัต สมใจทวีพร . (2555). การพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ.
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
ธันยวัต สมใจทวีพร . 2555. "การพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ".
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
ธันยวัต สมใจทวีพร . "การพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ."
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2555. Print.
ธันยวัต สมใจทวีพร . การพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ. นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์; 2555.