ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำหนดรูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสียง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำหนดรูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสียง
นักวิจัย : ศรีประภัสสร์ สุทธิเสวันต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , จุมพล รอดคำดี
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28492 , 9745817376
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

บรรณานุกรม :
ศรีประภัสสร์ สุทธิเสวันต์ . (2535). การกำหนดรูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสียง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีประภัสสร์ สุทธิเสวันต์ . 2535. "การกำหนดรูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสียง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีประภัสสร์ สุทธิเสวันต์ . "การกำหนดรูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสียง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
ศรีประภัสสร์ สุทธิเสวันต์ . การกำหนดรูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสียง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.