ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการเรียนการสอนแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิค เหมืองข้อความ

หน่วยงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการเรียนการสอนแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิค เหมืองข้อความ
นักวิจัย : วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล . (2555). การพัฒนาการเรียนการสอนแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิค เหมืองข้อความ.
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล . 2555. "การพัฒนาการเรียนการสอนแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิค เหมืองข้อความ".
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล . "การพัฒนาการเรียนการสอนแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิค เหมืองข้อความ."
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2555. Print.
วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล . การพัฒนาการเรียนการสอนแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิค เหมืองข้อความ. นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์; 2555.